Koalicja Obywatelska

#TRAFMY6

Katarzyna
Królak

Miejsce
6

Poznajmy się

nazywam się

Katarzyna
Królak

Z wykształcenia jestem prawnikiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w samorządzie, biznesie i organizacjach pozarządowych, zajmując się aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców regionu warmińsko-mazurskiego. Obecnie prowadzę własną firmę – CSK ANIMATOR.

Mnie nie jest wszystko jedno!

Realizuję szkolenia dla samorządów i biznesu, projekty społeczne oraz komercyjne dofinansowane z Unii Europejskiej. Angażuję się w wiele inicjatyw społecznych wspierających lokalną społeczność. Uważam, że każdy powinien mieć równe szanse rozwoju. Dlatego w Sejmie zajmę się przede wszystkim kwestiami związanymi z aktywizacją zawodową i społeczną osób wykluczonych, prawami kobiet i edukacją.

Społeczniczka

Menadżerka

Prawniczka

Inicjatorka

Organizatorka

Działaczka

Rynek pracy

Aktywizacja społeczna osób wykluczonych, rozwój zawodowy kobiet, przekwalifikowanie w kierunku poszukiwanych zawodów

Przedsiębiorczość

Wspieranie lokalnego biznesu, ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, równy dostęp do informacji i możliwości pozyskiwania funduszy rozwojowych

Szkolnictwo

Większa decyzyjność samorządów i wpływ mieszkańców na to, gdzie, ile i jakie szkoły powstają, zlikwidowanie rejonizacji

Komunikacja

Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi powodowanemu przez brak transportu publicznego

Społeczność lokalna

Włączenie mieszkańców w planowanie i procesy decyzyjne, zwiększenie roli samorządów i organizacji pozarządowych, popularyzacja budżetów obywatelskich

Dziedzictwo kulturalne

Wspieranie różnorodności kulturowej i wielu odmiennych tradycji zgodnie współistniejących na terenie Warmii i Mazur, czyniących te krainy wyjątkowymi w skali kraju

13.10.2019 – wybierz dobrze

Katarzyna
Królak

6

#Sześciopak

Wyższe płace

 • niższy PIT i ZUS dla wszystkich pracujących
 • premia za aktywność dla osób, które zarabiają mniej niż 4,5 tys. zł brutto
  w efekcie pensje wyższe nawet o 613 zł na rękę
 • równe płace kobiet i mężczyzn za tę samą pracę

Wolność i demokracja

 • Akt Odnowy Demokracji
  jednym zbiorem ustaw usuniemy wszystko co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co niepraworządne
 • automatyczne referenda po zebraniu miliona podpisów
 • głosowanie przez internet
 • prawa kobiet
  darmowe in vitro, znieczulenie przy porodzie, badania prenatalne
 • związki partnerskie
  umożliwimy dostęp do informacji medycznej o najbliższej osobie, dziedziczenie

Europejska Ochrona Zdrowia

 • maksymalnie 21 dni oczekiwania do lekarza specjalisty
 • maksymalnie 60 min oczekiwania na SOR-ach
 • program walki  z rakiem
  w 7 lat wyleczalność raka osiągnie poziom krajów zachodnich
 • pełen bilans zdrowotny dla osób 50+
  wykonywany co 5 lat
 • program in vitro
  przywrócimy i rozszerzymy
 • szczepienia dla dzieci
  będą darmowe, powszechne i w pełnym zakresie
 • pakiet dla osób z niepełnosprawnościami
  turnusy rehabilitacyjne przynajmniej raz w roku oraz leki za darmo

Pomoc dla seniorów

 • 13. emerytura na stałe, co roku
 • centra rehabilitacji, domy dziennego pobytu oraz opieki
 • pakiet dla seniora
  pomoc przy domowych naprawach, darmowa taksówka np. do przychodni, zabiegi kosmetyczne

Przyjazna szkoła

 • uporządkowanie i uspokojenie sytuacji w szkołach
 • podwyżka dla nauczycieli
 • koniec z ciężkimi tornistrami i pracami domowymi
  po lekcjach, w szkole dziecko pod opieką nauczycieli odrobi zadania

Czyste powietrze i woda

 • priorytet: walka ze smogiem
 • do 2030 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań
 • do 2035 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu systemowym
 • do 2040 r. wyeliminujemy węgiel w energetyce
 • zakaz sprowadzania śmieci do Polski
 • ograniczenie zużycia plastiku
 • ochrona wód, rzek i jezior
 • projekt Zielona Polska
  sadzenie drzew na nieużytkach rolnych i  w miastach

Spotkajmy się

 • Ostróda 10.09.2019
 • Morąg 11.09.2019
 • Miłomłyn 12.09.2019
 • Małdyty 17.09.2019
 • Grunwald 18.09.2019
 • Dąbrówno 19.09.2019
 • Iława 24.09.2019
 • Lubawa 25.09.2019
 • Nowe Miasto Lubawskie 26.09.2019
 • Kisielice 01.10.2019
 • Susz 02.10.2019
 • Zalewo 03.10.2019
 • Bartoszyce 08.10.2019
 • Braniewo 09.10.2019
 • Pasłęk 10.10.2019
 • Ostróda 11.10.2019
 • Morąg 11.10.2019

Skontaktuj się ze mną

.Nowoczesna

Katarzyna Królak

#TRAFMY6